Når du spiller Spikeball, er det viktig å kunne reglene. Her får du en enkel innføring i de viktigste reglene i Spikeball.

Grunnleggende regler

2 mot 2

Lag A starter et poeng ved å slå ballen ned på nettet, så den spretter opp igjen mot Lag B.

 

3 touch

Hvert lag kan maksimalt berøre ballen tre ganger før den må sendes tilbake på nettet (tenk volleyball). Samme spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre.

360°-spill

 Etter serven kan spillerne bevege seg, og slå i hvilken som helst retning.

Score poeng

Hvis et lag ikke klarer å sende ballen tilbake på nettet i løpet av 3 touch, får motstanderlaget 1 poeng. Et skudd som treffer bakken, kanten på settet, eller treffer nettet mer enn en gang gir også poeng til motstanderlaget. Første laget til 21 poeng vinner!

 

 

De detaljerte reglene:

 

Før spillet

 • Ballen bør være pumpet så den har en 30cm omkrets.
 • Spenningen i nettet bør være konsekvent rundt hele. En ball sluppet fra 1 meter bør sprette ca. 30 - 45 cm.

 

I spillet

 • Alle spillere bortsett fra den som tar imot serven må starte 2 meter fra nettet.
 • Serve-mottakeren kan stå hvor den vil.
 • Alle spillere kan gå hvor de vil etter at den som server har truffet ballen.
 • Laget som har ballen endres når ballen treffer nettet.
 • Hvert lag har opp til 3 touch per gang laget har ballen.

 

Score poeng

 • Roundnet spilles med rallypoeng; man kan vinne poeng både som servende lag og mottagende lag.
 • Kamper er som regel til 11, 15, eller 21 poeng. I turneringsspill er det turneringssjefen som bestemmer hvor mye man spiller til.
 • Kamper må vinnes med to poeng, med mindre man har blitt enige om noe annet. (Det vil si at man ikke vinner med f.eks 21-20).
 • Rallyen slutter og et poeng blir utdelt når:
  • Ballen treffer bakken, eller ikke kommer på nettet innen 3 touch i laget.
  • Ballen blir slått rett på kanten (rim) av nettet, også på serven. 
  • Ballen spretter i nettet mer enn én gang.
  • Ballen ruller åpenbart over nettet.

 

Server

 • Hvis mottagende lag vinner poenget, skal den spilleren som ikke servet forrige gang serve nå.
 • Hvis servende lag får poeng, skal den som server bytte plass med han/hennes lagkamerat, og serve på den andre personen på motstanderlaget.
 • Det mottagende laget velger hvor de skal stå, og den som server må stå rett overfor mottakeren - den eneste som kan ta imot serven.
 • Server kan slåes med hvilken som helst kraft, korte server er helt lovlig.
 • Hvis en server slår to feilserver, vil mottagende lag vinne poenget.
 • Å bryte noen av følgende regler telles som en feilserve:
  • Serveren må kaste ballen opp minst 10 cm før den slår.
  • Hvis serveren kaster ballen opp, må han/hun treffe ballen. Hvis du mister den, tar den imot, eller bommer på ballen blir det sett på som en feilserve.
  • Hvis du treffer bakken eller kanten (rim) på nettet er det feilserve.
  • Hvis ballens bane endres fordi den kommer nærme kanten (uten å være nær kanten), også kjent som "pocket", vil det være en feilserve. Det eneste unntaket her er hvis ballen treffer pocket på serverens side av nettet, uten å endre retning. Dette ville vært en lovlig serve. 

 

Rallies

 • Det blir motstanderens poeng hvis samme spiller toucher ballen to ganger på rad. 
 • Man må treffe ballen rent når man skal slå, ikke tas imot, løftet eller kastet. Ingen føring.
 • Ballen kan ikke treffes med to hender, selv om man bruker "volleyball-metoden".
 • Spillere kan bruke hvilken som helst del av kroppen til å slå ballen.
 • Etter serven er en uvanlig sprett på nettet (pocket, lomme) lovlig, så lenge den ikke treffer kanten av nettet (rim) samtidig.
 • Et slag som lander på nettet, ruller inn i kanten (rim) og så spretter opp fra nettet, spilles som en pocket og er lovlig etter serven.
 • Hvis lagene ikke blir enige om lovligheten til et slag, spill poenget på nytt.

 

Ekstra

 • Husk: Spillernes sikkerthet er veldig viktig! 
 • Laget uten ballen må gjøre alt de kan for å IKKE hindre laget med ballen.
 • Hvis en spiller på det angripende laget kollider med en på det forsvarende laget, kan man kreve at poenget skal spilles om igjen på grunn av hindring.